ปรัชญาท่านเมชุซามะตอนหนึ่งเกี่ยวกับความศรัทธาด้านศาสนา

Go down

ปรัชญาท่านเมชุซามะตอนหนึ่งเกี่ยวกับความศรัทธาด้านศาสนา

ตั้งหัวข้อ  mookaam on Wed Jul 30, 2008 2:57 am

........"อุดมการณ์แห่งความศรัทธาที่แท้จริงนั้นก็เพื่อความสงบของจิตใจและชีวิตเป็นสุข เมื่อเราบรรลุถึงขั้นนี้แล้ว เรา
สามารถเข้าใจได้ว่าธรรมชาติ เสียงนกร้อง ความงามของภูเขาและแม่น้ำ เหล่านี้ คือสิ่งที่พระมอบมาเพื่อเป็นเครื่อง
ปลอบประโลมใจเรา เราจะรู้สึกขอบคุณในความเมตตาปรานีของธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิตที่จัดสิ่งต่าง ๆ ไว้สนอง
ความต้องการของเราอย่างมากมาย เช่น เครื่องนุ่มห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากนั้น เรายังรู้สึกสนิทสนมและ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติและชีวิตของพืชและสัตว์อีกด้วย นี่คือความรู้สึกชื่นชมในทางศาสนา"
........เมื่อเราทราบถึงอุดมการณ์แห่งความศรัทธาที่แท้จริงในทางศาสนาจากปรัชญาท่านเมชุซามะแล้ว ทีนี้มาเรียนรู้
เรื่อง" ความเชื่อถือที่เกิดขึ้นเพราะรักเพื่อนมนุษย์" จากปรัชญาท่านนิไดซามะดูบ้างว่าเมื่อรักผู้อื่นและทำประโยชน์ให้
แก่ผู้อื่นแล้ว จะมีผลถึงความเชื่อเรื่องพระอย่างไร
.......การมีความเชื่อในพระหมายความถึงการไม่นึกถึงตนเองคนเดียวและมีชีวิตอยู่กับความรักเพื่อนมนุษย์ นี่เป็นสิ่ง
สำคัญของการจะประสบความสุขที่แท้จริง
......ท่านเมชุซามะสอนเราว่า กุญแจที่จะนำไปสู่ความสุขก็คือการทำงานเพื่อสวัสดิภาพของผู้อื่น ข้าพเจ้าเชื่อว่า
ความทุกข์ยากในโลกนี้เกิดจากการเห็นแก่ตัวทั้งนั้น สวรรค์บนพื้นพิภพก็คือโลกที่มนุษย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อทำ
ให้ต่างมีนิสัยดี ให้มีความเคารพในกันและกัน และให้ร่วมกันทำงานมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว จะเป็นโลกที่มี
ความสงบ มีวิวัฒนาการไปทั่ว กล่าวสั้น ๆ ก็คือเป็นโลกที่มนุษย์ทุกคนมีความรักซึ่งกันและกัน
......ส่วนใหญ่ของมนุษย์ทุกวันนี้มีความเป็นมิตรกับกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ และปฏิบัติตนไปในทำนอง
เดียวกัน และเป็นศัตรูกับบุคลลกลุ่มอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างออกไป นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้โลกเป็นที่ที่ยากใน
การดำรงชีวิต
.....ท่านเมชุซามะกล่าวว่า ผู้ที่มีความเชื่อในพระจะต้องเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ ความคิดเห็นที่ท่านต้องการอธิบายก็คือ
เมื่อเราอยู่กับคนอื่น อย่างฐานะเพื่อน โดยหวังให้เขาเหล่านั้นมีความปกติสุขโดยตนเองมีชีวิตอย่างไม่อวดเด่น ใคร ๆก็
จะมีความไว้ใจในเราและเคารพในตัวเราโดยที่เราไม่ต้องขอร้องเขา
.....ท่านเมชุซามะนำเรื่องมาสอนเราจากประสบการณ์ของท่าน ตลอดชีวิตของท่าน ท่านแสดงความรักต่อผู้อื่นโดย
พยายามทำให้ทุก ๆคนรอบตัวท่านมีความสุข การมีชีวิตอยู่โดยไม่นึกถึงตนเองและการทำอะไร ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ผู้อื่น จะทำให้เราประสบความสุขอันยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงความเชื่อในพระอย่งเต็มที่"
....สิ่งนี้เองคือกุญแจดอกสำคัญที่จะนำเราไปสู่หนทงแห่งความสุขที่แท้จริง...

---ปรัญญาญาท่านเมชุซามะและท่านนิไดซามะ

mookaam
Admin

จำนวนข้อความ : 25
Registration date : 29/07/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://yoray.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ